Zásady ochrany osobných údajov

Aktualizované 18.10.2021

Spoločnosť Royal Technology („my“, „náš“ alebo „nás“) sa zaviazala chrániť vaše súkromie. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako spoločnosť Royal Technology zhromažďuje, používa a zverejňuje vaše osobné údaje.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na našu webovú stránku a jej pridružené subdomény (spoločne nazývané „Služba“) spolu s našou aplikáciou Royal Technology. Prístupom k našej Službe alebo jej používaním vyjadrujete, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasíte s naším zhromažďovaním, ukladaním, používaním a zverejňovaním vašich osobných údajov, ako je opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v našich Podmienkach poskytovania služieb.

Definície a kľúčové pojmy

Aby sme čo najjasnejšie vysvetlili veci v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, vždy, keď sa odkazuje na ktorýkoľvek z týchto výrazov, sú prísne definované ako:

 • ● Súbor cookie: malé množstvo údajov generovaných webovou stránkou a uložených vaším webovým prehliadačom. Používa sa na identifikáciu vášho prehliadača, poskytovanie analýz, zapamätanie si informácií o vás, ako sú vaše preferencie jazyka alebo prihlasovacie údaje.
 • ● Spoločnosť: keď sa v týchto zásadách zmieňuje „Spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo „náš“, vzťahuje sa to na spoločnosť Royal Technology, ktorá je zodpovedná za vaše informácie podľa týchto zásad ochrany osobných údajov.
 • ● Krajina: kde sídli Royal Technology alebo vlastníci/zakladatelia Royal Technology, v tomto prípade je to Slovensko
 • ● Zákazník: označuje spoločnosť, organizáciu alebo osobu, ktorá sa zaregistruje na používanie služby Royal Technology Service na riadenie vzťahov s vašimi spotrebiteľmi alebo používateľmi služieb.
 • ● Zariadenie: akékoľvek zariadenie pripojené k internetu, ako je telefón, tablet, počítač alebo akékoľvek iné zariadenie, ktoré možno použiť na návštevu Royal Technology a používanie služieb.
 • ● IP adresa: Každému zariadeniu pripojenému na internet je pridelené číslo známe ako adresa internetového protokolu (IP). Tieto čísla sú zvyčajne priradené v geografických blokoch. Na identifikáciu miesta, z ktorého sa zariadenie pripája na internet, možno často použiť adresu IP.
 • ● Personál: vzťahuje sa na jednotlivcov, ktorí sú zamestnaní spoločnosťou Royal Technology alebo majú zmluvu na poskytovanie služby v mene jednej zo strán.
 • ● Služba: vzťahuje sa na službu poskytovanú spoločnosťou Royal Technology, ako je popísaná v príslušných podmienkach (ak sú k dispozícii) a na tejto platforme.
 • ● Služba tretej strany: označuje inzerentov, sponzorov súťaží, propagačných a marketingových partnerov a iných, ktorí poskytujú náš obsah alebo ktorých produkty či služby by vás podľa nás mohli zaujímať.
 • ● Webová stránka: Stránka Royal Technology.", ktorá je prístupná prostredníctvom tejto adresy URL: https://royal-technology.eu
 • ● Vy: osoba alebo subjekt, ktorý je zaregistrovaný v Royal Technology na používanie Služieb.

Aké informácie zhromažďujeme?

Zhromažďujeme od vás informácie, keď navštívite našu webovú stránku, zaregistrujete sa na našej stránke, zadáte objednávku, prihlásite sa na odber nášho newslettera, odpoviete na prieskum alebo vyplníte formulár.

 • ● Meno / Používateľské meno
 • ● E-mailové adresy
 • ● Poštové adresy

Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme?

Akékoľvek informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, môžu byť použité jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • ● Na prispôsobenie vašej skúsenosti (vaše informácie nám pomáhajú lepšie reagovať na vaše individuálne potreby)
 • ● Na zlepšenie našej webovej stránky (neustále sa snažíme vylepšovať našu ponuku webových stránok na základe informácií a spätnej väzby, ktorú od vás dostávame)
 • ● Zlepšenie služieb zákazníkom (vaše informácie nám pomáhajú efektívnejšie reagovať na vaše požiadavky na služby zákazníkom a potreby podpory)
 • ● Na spracovanie transakcií
 • ● Spravovať súťaž, propagáciu, prieskum alebo inú funkciu stránky
 • ● Na odosielanie pravidelných e-mailov

Kedy spoločnosť Royal Technology používa informácie o koncovom používateľovi od tretích strán?

Royal Technology bude zhromažďovať údaje koncového používateľa potrebné na poskytovanie služieb Royal Technology našim zákazníkom.

Koncoví používatelia nám môžu dobrovoľne poskytnúť informácie, ktoré sprístupnili na webových stránkach sociálnych médií. Ak nám poskytnete akékoľvek takéto informácie, môžeme zhromažďovať verejne dostupné informácie z webových stránok sociálnych médií, ktoré ste uviedli. Môžete ovládať, koľko informácií zverejnia webové stránky sociálnych médií tak, že navštívite tieto webové stránky a zmeníte svoje nastavenia ochrany osobných údajov.

Kedy používa spoločnosť Royal Technology informácie o zákazníkoch od tretích strán?

Keď nás kontaktujete, dostávame niektoré informácie od tretích strán. Napríklad, keď nám odošlete svoju e-mailovú adresu, aby ste prejavili záujem stať sa zákazníkom spoločnosti Royal Technology, dostaneme informácie od tretej strany, ktorá spoločnosti Royal Technology poskytuje služby automatického odhaľovania podvodov. Príležitostne zhromažďujeme aj informácie, ktoré sú verejne dostupné na webových stránkach sociálnych médií. Môžete ovládať, koľko informácií zverejnia webové stránky sociálnych médií tak, že navštívite tieto webové stránky a zmeníte svoje nastavenia ochrany osobných údajov.

Zdieľame informácie, ktoré zhromažďujeme, s tretími stranami?

Informácie, ktoré zhromažďujeme, osobné aj neosobné, môžeme zdieľať s tretími stranami, ako sú inzerenti, sponzori súťaží, propagační a marketingoví partneri a ďalší, ktorí poskytujú náš obsah alebo ktorých produkty alebo služby by vás podľa nás mohli zaujímať. Môžeme ich tiež zdieľať s našimi súčasnými a budúcimi pridruženými spoločnosťami a obchodnými partnermi, a ak sa podieľame na fúzii, predaji aktív alebo inej obchodnej reorganizácii, môžeme tiež zdieľať alebo prenášať vaše osobné a neosobné údaje našim nástupcom v záujme .

Môžeme zaangažovať dôveryhodných poskytovateľov služieb tretích strán, aby vykonávali funkcie a poskytovali nám služby, ako je hosťovanie a údržba našich serverov a webovej lokality, ukladanie a správa databáz, správa e-mailov, marketing úložiska, spracovanie kreditných kariet, zákaznícky servis a plnenie objednávok. na produkty a služby, ktoré si môžete zakúpiť prostredníctvom webovej stránky. Vaše osobné údaje a možno aj niektoré neosobné údaje budeme pravdepodobne zdieľať s týmito tretími stranami, aby sme im umožnili vykonávať tieto služby pre nás a pre vás.
Na analytické účely môžeme zdieľať časti údajov zo súboru denníka, vrátane adries IP, s tretími stranami, ako sú partneri pre webovú analýzu, vývojári aplikácií a reklamné siete. Ak je vaša IP adresa zdieľaná, môže sa použiť na odhad všeobecnej polohy a iných technologických parametrov, ako je rýchlosť pripojenia, či ste navštívili webovú lokalitu v zdieľanom umiestnení a typ zariadenia použitého na návštevu webovej lokality. Môžu zhromažďovať informácie o našej reklame a o tom, čo vidíte na webovej stránke, a potom nám a našim inzerentom poskytovať audit, prieskum a podávanie správ. Môžeme tiež zverejniť osobné a neosobné informácie o vás vládnym úradníkom alebo orgánom činným v trestnom konaní alebo súkromným stranám, pretože to podľa vlastného uváženia považujeme za potrebné alebo vhodné, aby sme mohli reagovať na nároky, právne procesy (vrátane predvolaní), aby sme ochránili naše práva a záujmy alebo záujmy tretej strany, bezpečnosť verejnosti alebo akejkoľvek osoby, zabrániť alebo zastaviť akúkoľvek nezákonnú, neetickú alebo právne napadnuteľnú činnosť alebo inak dodržiavať príslušné súdne príkazy, zákony, pravidlá a nariadenia.

Kde a kedy sa zhromažďujú informácie od zákazníkov a koncových používateľov?

Royal Technology bude zhromažďovať osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Osobné údaje o vás môžeme získať aj od tretích strán, ako je uvedené vyššie.

Ako používame vašu e-mailovú adresu?

Odoslaním svojej e-mailovej adresy na tejto webovej stránke súhlasíte s prijímaním e-mailov od nás. Svoju účasť v ktoromkoľvek z týchto e-mailových zoznamov môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz na zrušenie alebo inú možnosť odhlásenia, ktorá je súčasťou príslušného e-mailu. E-maily posielame iba ľuďom, ktorí nás oprávnili kontaktovať ich, či už priamo, alebo prostredníctvom tretej strany. Neposielame nevyžiadané komerčné e-maily, pretože neznášame spam rovnako ako vy. Odoslaním svojej e-mailovej adresy tiež súhlasíte s tým, že nám umožníte použiť vašu e-mailovú adresu na zacielenie na zákaznícke publikum na stránkach, ako je Facebook, kde zobrazujeme prispôsobenú reklamu konkrétnym ľuďom, ktorí sa prihlásili na odber správ od nás. E-mailové adresy zadané iba prostredníctvom stránky spracovania objednávky budú použité výhradne na účely zasielania informácií a aktualizácií týkajúcich sa vašej objednávky. Ak ste nám však rovnaký e-mail poskytli iným spôsobom, môžeme ho použiť na ktorýkoľvek z účelov uvedených v týchto Zásadách. Poznámka: Ak sa budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z prijímania budúcich e-mailov, v spodnej časti každého e-mailu uvádzame podrobné pokyny na zrušenie odberu.

Ako dlho uchovávame vaše informácie?

Vaše informácie uchovávame len dovtedy, kým ich potrebujeme na to, aby sme vám poskytli Royal Technology a splnili účely opísané v týchto zásadách. To platí aj pre každého, s kým zdieľame vaše informácie a kto vykonáva služby v našom mene. Keď už vaše informácie nepotrebujeme používať a nie je potrebné, aby sme ich uchovávali, aby sme splnili naše zákonné alebo regulačné povinnosti, buď ich odstránime z našich systémov, alebo ich odosobníme, aby sme vás nemohli identifikovať.

Ako chránime vaše informácie?

Zavádzame rôzne bezpečnostné opatrenia, aby sme zachovali bezpečnosť vašich osobných údajov, keď zadávate objednávku alebo zadávate, odosielate alebo pristupujete k vašim osobným údajom. Ponúkame použitie zabezpečeného servera. Všetky poskytnuté citlivé/kreditné informácie sa prenášajú prostredníctvom technológie Secure Socket Layer (SSL) a následne sa zašifrujú do našej databázy poskytovateľov platobných brán, aby k nim mali prístup iba osoby oprávnené so špeciálnymi prístupovými právami do takýchto systémov a sú povinné uchovávať informácie v tajnosti. Po transakcii sa vaše súkromné informácie (kreditné karty, čísla sociálneho poistenia, financie atď.) nikdy neukladajú. Nemôžeme však zaručiť ani zaručiť absolútnu bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré odošlete spoločnosti Royal Technology, ani zaručiť, že k vašim informáciám o Službe nebude možné pristupovať, nezverejniť ich, zmeniť alebo zničiť porušením akýchkoľvek našich fyzických, technických alebo manažérske záruky.

Môžu byť moje informácie prenesené do iných krajín?

Royal Technology je registrovaná na Slovensku. Informácie zhromaždené prostredníctvom našej webovej stránky, prostredníctvom priamej interakcie s vami alebo z používania našich služieb pomoci môžu byť z času na čas prenesené do našich kancelárií alebo personálu alebo tretím stranám, ktoré sa nachádzajú po celom svete, a môžu byť prezerané a umiestnené kdekoľvek v vo svete vrátane krajín, ktoré nemusia mať všeobecne platné zákony upravujúce používanie a prenos takýchto údajov. Použitím ktorejkoľvek z vyššie uvedených možností dobrovoľne súhlasíte s cezhraničným prenosom a hosťovaním takýchto informácií v najväčšom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi.

Sú informácie zhromaždené prostredníctvom Royal Technology Service bezpečné?

Prijímame opatrenia na ochranu bezpečnosti vašich informácií. Máme fyzické, elektronické a manažérske postupy, ktoré pomáhajú chrániť, predchádzať neoprávnenému prístupu, udržiavať bezpečnosť údajov a správne používať vaše informácie. Avšak ani ľudia, ani bezpečnostné systémy nie sú spoľahlivé, vrátane šifrovacích systémov. Okrem toho môžu ľudia páchať úmyselné trestné činy, robiť chyby alebo nedodržiavať pravidlá. Preto, aj keď vynakladáme primerané úsilie na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť. Ak príslušný zákon ukladá akúkoľvek povinnosť ochrany vašich osobných údajov, ktorej sa nemožno vzdať, súhlasíte s tým, že zámerné nesprávne konanie bude štandardmi používanými na meranie dodržiavania tejto povinnosti.

Môžem aktualizovať alebo opraviť svoje informácie?

Práva, ktoré máte na vyžiadanie aktualizácií alebo opráv informácií, ktoré Royal Technology zhromažďuje, závisia od vášho vzťahu s Royal Technology. Zamestnanci môžu aktualizovať alebo opraviť svoje informácie tak, ako je to podrobne uvedené v našich interných firemných zásadách zamestnávania.

Zákazníci majú právo požiadať o obmedzenie určitých spôsobov použitia a zverejnenia údajov umožňujúcich identifikáciu osôb, ako je uvedené nižšie. Môžete nás kontaktovať, aby sme (1) aktualizovali alebo opravili vaše osobné identifikačné údaje, (2) zmenili vaše preferencie týkajúce sa komunikácie a iných informácií, ktoré od nás dostávate, alebo (3) vymazali osobné identifikačné údaje, ktoré o vás uchovávame na systémov (v súlade s nasledujúcim odsekom), zrušením svojho účtu. Takéto aktualizácie, opravy, zmeny a vymazania nebudú mať žiadny vplyv na iné informácie, ktoré uchovávame, alebo informácie, ktoré sme poskytli tretím stranám v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov pred takouto aktualizáciou, opravou, zmenou alebo vymazaním. Aby sme ochránili vaše súkromie a bezpečnosť, môžeme podniknúť primerané kroky (napríklad vyžiadanie jedinečného hesla) na overenie vašej identity pred udelením prístupu k profilu alebo vykonaním opráv. Ste zodpovední za zachovanie tajomstva vášho jedinečného hesla a informácií o účte po celú dobu.
Mali by ste si byť vedomí toho, že nie je technologicky možné odstrániť každý jeden záznam informácií, ktoré ste nám poskytli, z nášho systému. Potreba zálohovať naše systémy na ochranu informácií pred neúmyselnou stratou znamená, že kópia vašich informácií môže existovať v nezmazateľnej forme, ktorú bude pre nás ťažké alebo nemožné ju nájsť. Ihneď po prijatí vašej žiadosti budú všetky osobné informácie uložené v databázach, ktoré aktívne používame, a na iných médiách, ktoré je možné ľahko vyhľadávať, podľa potreby aktualizované, opravené, zmenené alebo vymazané, akonáhle to bude primerane a technicky možné. Ak ste koncovým používateľom a chcete aktualizovať, vymazať alebo získať akékoľvek informácie, ktoré o vás máme, môžete tak urobiť kontaktovaním organizácie, ktorej ste zákazníkom.

Predaj podnikania

Vyhradzujeme si právo preniesť informácie na tretiu stranu v prípade predaja, zlúčenia alebo iného prevodu všetkých alebo v podstate všetkých aktív spoločnosti Royal Technology alebo ktorejkoľvek z jej pridružených spoločností (ako je tu definované), alebo tej časti spoločnosti Royal technológie alebo ktorejkoľvek z jej pridružených spoločností, ktorých sa služba týka, alebo v prípade, že prestaneme podnikať alebo podáme návrh alebo sme proti nám podali návrh na konkurz, reorganizáciu alebo podobné konanie, za predpokladu, že tretia strana súhlasí s dodržiavaním podmienky týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Pridružené spoločnosti

Informácie (vrátane osobných údajov) o vás môžeme zverejniť našim pridruženým spoločnostiam. Na účely týchto Zásad ochrany osobných údajov „Pridružená spoločnosť“ znamená akúkoľvek osobu alebo subjekt, ktorý priamo alebo nepriamo kontroluje, je kontrolovaný alebo je pod spoločnou kontrolou s Royal Technology, či už vlastníctvom alebo iným spôsobom. So všetkými informáciami, ktoré sa vás týkajú a ktoré poskytneme našim pridruženým spoločnostiam, budú tieto pridružené spoločnosti zaobchádzať v súlade s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov.

Vládny zákon

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa riadia zákonmi Slovenskej republiky bez ohľadu na ich kolízne ustanovenia. Súhlasíte s výhradnou jurisdikciou súdov v súvislosti s akýmkoľvek konaním alebo sporom vzniknutým medzi stranami podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo v súvislosti s nimi, s výnimkou tých jednotlivcov, ktorí môžu mať právo vznášať nároky v rámci štítu na ochranu osobných údajov alebo švajčiarsko-amerického rámca.

Táto zmluva a vaše používanie webovej stránky sa budú riadiť zákonmi Slovenskej republiky, s výnimkou kolíznych noriem. Vaše používanie webovej stránky môže podliehať aj iným miestnym, štátnym, národným alebo medzinárodným zákonom.
Používaním Royal Technology alebo priamym kontaktovaním nás vyjadrujete svoj súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, nemali by ste sa zapájať do našej webovej stránky ani používať naše služby. Pokračujúce používanie webovej stránky, priama spolupráca s nami alebo po zverejnení zmien v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ktoré významne neovplyvnia používanie alebo zverejňovanie vašich osobných údajov, znamená, že tieto zmeny prijímate.

Váš súhlas

Aktualizovali sme naše Zásady ochrany osobných údajov, aby sme vám poskytli úplnú transparentnosť v tom, čo sa nastavuje pri návšteve našej stránky a ako sa používa. Používaním našej webovej stránky, registráciou účtu alebo nákupom vyjadrujete súhlas s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s ich podmienkami.

Odkazy na iné webové stránky

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na Služby. Služby môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkuje ani neriadi Royal Technology. Nie sme zodpovední za obsah, presnosť alebo názory vyjadrené na takýchto webových stránkach a takéto webové stránky neskúmame, nemonitorujeme ani nekontrolujeme presnosť alebo úplnosť. Pamätajte, že keď použijete odkaz na prechod zo Služieb na inú webovú stránku, naše Zásady ochrany osobných údajov už nebudú účinné. Vaše prehliadanie a interakcia na akejkoľvek inej webovej lokalite vrátane tých, ktoré majú odkaz na našej platforme, podlieha vlastným pravidlám a zásadám tejto webovej lokality. Takéto tretie strany môžu používať svoje vlastné súbory cookie alebo iné metódy na zhromažďovanie informácií o vás.

Súbory cookie

Royal Technology používa „cookies“ na identifikáciu oblastí našej webovej stránky, ktoré ste navštívili. Súbor cookie je malý údaj uložený vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení prostredníctvom webového prehliadača. Cookies používame na zlepšenie výkonu a funkčnosti našej webovej stránky, ale nie sú nevyhnutné na ich používanie. Bez týchto súborov cookie však môžu byť niektoré funkcie, ako sú videá, nedostupné alebo by ste museli zadať svoje prihlasovacie údaje pri každej návšteve webovej stránky, pretože si nebudeme môcť zapamätať, že ste sa predtým prihlásili. Väčšina webových prehliadačov môže byť nastavená tak, aby zakázala používanie súborov cookie. Ak však zakážete súbory cookie, možno nebudete môcť správne alebo vôbec pristupovať k funkciám našej webovej stránky. Do súborov cookie nikdy neumiestňujeme osobné údaje.

Blokovanie a zakázanie súborov cookie a podobných technológií

Kdekoľvek sa nachádzate, môžete tiež nastaviť svoj prehliadač tak, aby blokoval súbory cookie a podobné technológie, ale táto akcia môže zablokovať naše nevyhnutné súbory cookie a zabrániť správnemu fungovaniu našej webovej stránky a možno nebudete môcť plne využívať všetky jej funkcie a služby. Mali by ste si tiež uvedomiť, že môžete stratiť aj niektoré uložené informácie (napr. uložené prihlasovacie údaje, preferencie stránok), ak vo svojom prehliadači zablokujete súbory cookie. Rôzne prehliadače vám sprístupňujú rôzne ovládacie prvky. Zakázanie súboru cookie alebo kategórie cookie nevymaže súbor cookie z vášho prehliadača, budete to musieť urobiť sami vo svojom prehliadači, mali by ste navštíviť ponuku pomocníka prehliadača, kde nájdete ďalšie informácie.

Remarketingové služby

Využívame remarketingové služby. Čo je remarketing? V digitálnom marketingu je remarketing (alebo retargeting) praxou zobrazovania reklám na internete ľuďom, ktorí už navštívili vaše webové stránky. Umožňuje vašej spoločnosti, aby vyzerala, akoby „sledovala“ ľudí na internete zobrazovaním reklám na webových stránkach a platformách, ktoré najčastejšie používajú.

Súkromie detí

Zhromažďujeme informácie od detí mladších ako 13 rokov, aby sme zlepšili naše služby. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že nám vaše dieťa poskytlo osobné údaje bez vášho súhlasu, kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od kohokoľvek mladšieho ako 13 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov

Môžeme zmeniť našu službu a zásady a možno budeme musieť vykonať zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov tak, aby presne odrážali našu službu a zásady. Pokiaľ to zákon nevyžaduje inak, upozorníme vás (napríklad prostredníctvom našej Služby) skôr, ako vykonáme zmeny v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, a poskytneme vám možnosť si ich prečítať predtým, než vstúpia do platnosti. Potom, ak budete pokračovať v používaní Služby, budete viazaní aktualizovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Ak nechcete súhlasiť s týmito alebo aktualizovanými Zásadami ochrany osobných údajov, môžete svoj účet odstrániť.

Služby tretích strán

Môžeme zobraziť, zahrnúť alebo sprístupniť obsah tretích strán (vrátane údajov, informácií, aplikácií a služieb iných produktov) alebo poskytnúť odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán (ďalej len „služby tretích strán“).

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Royal Technology nezodpovedá za žiadne Služby tretích strán, vrátane ich presnosti, úplnosti, včasnosti, platnosti, dodržiavania autorských práv, zákonnosti, slušnosti, kvality alebo akéhokoľvek iného ich aspektu. Royal Technology nepreberá a nebude mať žiadnu zodpovednosť alebo zodpovednosť voči vám alebo akejkoľvek inej osobe alebo subjektu za akékoľvek služby tretích strán.
Služby tretích strán a odkazy na ne sú poskytované iba pre vaše pohodlie a prístup k nim a ich používanie je výlučne na vaše vlastné riziko a v súlade so zmluvnými podmienkami takýchto tretích strán.

Sledovacie technológie

 • ● Google Maps API
  • Google Maps API je robustný nástroj, ktorý možno použiť na vytvorenie vlastnej mapy, vyhľadávateľnej mapy, funkcií registrácie, zobrazovania aktuálnych údajov synchronizovaných s polohou, plánovania trás alebo vytvárania mashupu, aby sme vymenovali aspoň niektoré. Google Maps API môže z bezpečnostných dôvodov zhromažďovať informácie od vás a z vášho zariadenia. Google Maps API zhromažďuje informácie, ktoré sú uchovávané v súlade s jeho Zásadami ochrany osobných údajov
 • ● Súbory cookie
  • Cookies používame na zlepšenie výkonu a funkčnosti našej webovej stránky, ale nie sú nevyhnutné na ich používanie. Bez týchto súborov cookie však môžu byť niektoré funkcie, ako sú videá, nedostupné alebo by ste museli zadať svoje prihlasovacie údaje pri každej návšteve webovej stránky, pretože by sme si nepamätali, že ste sa predtým prihlásili.
 • ● Lokálne úložisko
  • Miestne úložisko, niekedy známe ako úložisko DOM, poskytuje webovým aplikáciám metódy a protokoly na ukladanie údajov na strane klienta. Webové úložisko podporuje trvalé ukladanie údajov, podobne ako súbory cookie, ale s výrazne zvýšenou kapacitou a bez informácií uložených v hlavičke požiadavky HTTP.
 • ● Relácie
  • Royal Technology používa „relácie“ na identifikáciu oblastí našej webovej stránky, ktoré ste navštívili. Relácia je malá časť údajov uložená vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení webovým prehliadačom.

Informácie o všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR)

Môžeme od vás zhromažďovať a používať informácie, ak ste z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), a v tejto časti našich zásad ochrany osobných údajov presne vysvetlíme, ako a prečo sa tieto údaje zhromažďujú a ako tieto údaje uchovávame podľa ochranu pred replikáciou alebo nesprávnym použitím.

Čo je GDPR?

GDPR je celoeurópsky zákon na ochranu súkromia a údajov, ktorý upravuje, ako spoločnosti chránia údaje obyvateľov EÚ, a posilňuje kontrolu, ktorú majú obyvatelia EÚ nad svojimi osobnými údajmi.

GDPR je relevantné pre každú globálne pôsobiacu spoločnosť, nielen pre podniky so sídlom v EÚ a obyvateľov EÚ. Údaje našich zákazníkov sú dôležité bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, a preto sme zaviedli kontroly GDPR ako náš základný štandard pre všetky naše prevádzky na celom svete.

Čo sú osobné údaje?

Akékoľvek údaje, ktoré sa týkajú identifikovateľného alebo identifikovaného jednotlivca. GDPR pokrýva široké spektrum informácií, ktoré môžu byť použité samostatne alebo v kombinácii s inými informáciami na identifikáciu osoby. Osobné údaje presahujú meno alebo e-mailovú adresu osoby. Niektoré príklady zahŕňajú finančné informácie, politické názory, genetické údaje, biometrické údaje, IP adresy, fyzickú adresu, sexuálnu orientáciu a etnickú príslušnosť.

Zásady ochrany údajov zahŕňajú požiadavky ako:
 • ● Zhromaždené osobné údaje musia byť spracované spravodlivým, zákonným a transparentným spôsobom a mali by sa používať len takým spôsobom, ktorý by osoba rozumne očakávala.
 • ● Osobné údaje by sa mali zhromažďovať len na splnenie konkrétneho účelu a mali by sa používať iba na tento účel. Organizácie musia špecifikovať, prečo potrebujú osobné údaje, keď ich zhromažďujú.
 • ● Osobné údaje by sa nemali uchovávať dlhšie, ako je potrebné na splnenie ich účelu.
 • ● Osoby, na ktoré sa vzťahuje GDPR, majú právo na prístup k vlastným osobným údajom. Môžu tiež požiadať o kópiu svojich údajov a o aktualizáciu, vymazanie, obmedzenie alebo presunutie ich údajov do inej organizácie.

Prečo je GDPR dôležité?

GDPR pridáva niektoré nové požiadavky týkajúce sa toho, ako by spoločnosti mali chrániť osobné údaje jednotlivcov, ktoré zhromažďujú a spracúvajú. Zvyšuje tiež stávky na dodržiavanie predpisov zvýšením presadzovania a ukladaním vyšších pokút za porušenie. Okrem týchto faktov je to jednoducho správna vec. V Royal Technology pevne veríme, že súkromie vašich údajov je veľmi dôležité a už máme zavedené spoľahlivé postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov, ktoré presahujú požiadavky tohto nového nariadenia.

Práva jednotlivých dotknutých osôb – Prístup k údajom, prenosnosť a vymazanie

Zaviazali sme sa pomáhať našim zákazníkom spĺňať požiadavky na práva dotknutých osôb podľa GDPR. Royal Technology spracúva alebo uchováva všetky osobné údaje u plne overených predajcov, ktorí sú v súlade s DPA. Všetky konverzácie a osobné údaje uchovávame až 6 rokov, pokiaľ nebude váš účet odstránený. V takom prípade likvidujeme všetky údaje v súlade s našimi Podmienkami poskytovania služieb a Zásadami ochrany osobných údajov, ale nebudeme ich uchovávať dlhšie ako 60 dní.

Sme si vedomí toho, že ak pracujete so zákazníkmi z EÚ, musíte im byť schopní poskytnúť možnosť prístupu, aktualizácie, získavania a odstraňovania osobných údajov. Dostali sme ťa! Od začiatku sme boli nastavení ako samoobsluha a vždy sme vám poskytli prístup k vašim údajom a údajom vašich zákazníkov. Náš tím zákazníckej podpory je tu pre vás, aby vám odpovedal na akékoľvek otázky týkajúce sa práce s rozhraním API.

Obyvatelia Kalifornie

Kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA) vyžaduje, aby sme zverejnili kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a ako ich používame, kategórie zdrojov, z ktorých osobné údaje zhromažďujeme, a tretie strany, s ktorými ich zdieľame, ako sme vysvetlili vyššie.

Sme tiež povinní poskytnúť informácie o právach obyvateľov Kalifornie podľa kalifornských zákonov. Môžete uplatniť nasledujúce práva:
 • ● Právo vedieť a prístup. Môžete odoslať overiteľnú žiadosť o informácie týkajúce sa: (1) kategórií osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame alebo zdieľame; (2) účely, na ktoré zhromažďujeme alebo používame kategórie osobných údajov; (3) kategórie zdrojov, z ktorých zhromažďujeme osobné údaje; a (4) konkrétne osobné údaje, ktoré sme o vás zhromaždili.
 • ● Právo na rovnakú službu. Nebudeme vás diskriminovať, ak uplatníte svoje práva na ochranu súkromia.
 • ● Právo na vymazanie. Môžete odoslať overiteľnú žiadosť o zatvorenie svojho účtu a my vymažeme osobné údaje o vás, ktoré sme zhromaždili.
 • ● Požadovať, aby podnik, ktorý predáva osobné údaje spotrebiteľa, nepredával osobné údaje spotrebiteľa. Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak by ste chceli niektoré z týchto práv uplatniť, kontaktujte nás.
Osobné údaje našich používateľov nepredávame. Pre viac informácií o týchto právach nás prosím kontaktujte.

Kalifornský zákon na ochranu súkromia online (CalOPPA)

CalOPPA od nás vyžaduje, aby sme zverejnili kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a ako ich používame, kategórie zdrojov, z ktorých osobné údaje zhromažďujeme, a tretie strany, s ktorými ich zdieľame, čo sme vysvetlili vyššie.

Používatelia CalOPPA majú nasledujúce práva:
 • ● Právo vedieť a prístup. Môžete odoslať overiteľnú žiadosť o informácie týkajúce sa: (1) kategórií osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame alebo zdieľame; (2) účely, na ktoré zhromažďujeme alebo používame kategórie osobných údajov; (3) kategórie zdrojov, z ktorých zhromažďujeme osobné údaje; a (4) konkrétne osobné údaje, ktoré sme o vás zhromaždili.
 • ● Právo na rovnakú službu. Nebudeme vás diskriminovať, ak uplatníte svoje práva na ochranu súkromia.
 • ● Právo na vymazanie. Môžete odoslať overiteľnú žiadosť o zatvorenie svojho účtu a my vymažeme osobné údaje o vás, ktoré sme zhromaždili.
 • ● Právo požadovať, aby podnik, ktorý predáva osobné údaje spotrebiteľa, nepredával osobné údaje spotrebiteľa. Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak by ste chceli niektoré z týchto práv uplatniť, kontaktujte nás.
Osobné údaje našich používateľov nepredávame.
Pre viac informácií o týchto právach nás prosím kontaktujte

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.